POTAKNIMO RAZGOVOR O DIJABETESU TIPA 1

Život s dijabetesom tipa 1 je poput konstantnog balansiranja balona za vrijeme svih svakodnevnih aktivnosti.

Inicijativa Plavi Baloni 2.0

0 +
milijuna ljudi (20-79) u svijetu živi s nekim od tipova dijabetesa.
0 +
milijuna mladih i djece u svijetu živi s nekim od tipova dijabetesa.
0 +
osoba u Republici Hrvatskoj živi s dijabetesom tipa 1.
~ 0 %
osoba koje žive s dijabetesom nemaju pravilnu dijagnozu.