Kako funkcionira inzulinska pumpa?

Inzulinska pumpa je medicinsko pomagalo koje omogućuje kontinuiranu isporuku brzodjelujućeg inzulina u potrebnim dozama tijekom 24 sata.

Inzulinska pumpa isporučuje inzulin sličnije načinu na koji ljudska gušterača isporučuje inzulin od bilo koje druge metode liječenja dijabetesa. Pumpa kontinuirano isporučuje inzulin u tijelo, iz spremnika unutar pumpe, kroz tanku plastičnu cjevčicu zvanu infuzijski set. Infuzijski set završava pod kožom s kanilom (cjevčicom). Kanila se lako i gotovo bezbolno postavlja u potkožno tkivo pomoću aplikatora na sva mjesta uobičajena i preporučena za davanje inzulina.

Prednost terapije inzulinskom pumpom temelji se na dva osnovna načina isporuke inzulina, bazalnim i bolus dozama. Bazalne doze su doze kojima se pokrivaju individualne potrebe za inzulinom između obroka i tijekom noći, tijekom 24 sata. Moguće je postaviti više bazalnih doza (ukupno 48 dnevno, na svakih 30 minuta), čime se omogućava što je mogući vjerniji obrazac prirodne sekrecije inzulina. Bolus doze su veće jednokratne doze inzulina koje se apliciraju u trenucima povećane potrebe za inzulinom (obrok ili hiperglikemija). Moguće ih je dati u bilo koje doba dana tijekom 24 sata i to onoliko puta koliko je to potrebno, što osobama omogućava veliku fleksibilnost u planiranju dnevnih aktivnosti i obroka.

Klinička istraživanja su pokazala da se primjenom inzulinske pumpe u osoba koje boluju od šećerne bolesti tipa 1 postiže bolja regulacija glikemije što dovodi do manjeg broja i odgođene pojave kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Smanjuje se učestalost teških hipoglikemija i broj uboda, dok dodatne opcije kojima je moguće privremeno izmijeniti ili čak zaustaviti bazalni inzulin daju mogućnost prilagodbe inzulinske terapije svakom pojedincu, čime se ostvaruje bolja kvaliteta života.